Dance FItness Studio No Limit > News > Aangepast lesrooster – meivakantie